Có lẽ đó là mong muốn của nhà tổ chức sự kiện và cũng là điểm hướng tới của các đại biểu tham dự. 
Sự kiện được tổ chức là Tọa đàm “Những quy định mới về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” do Chi hội luật gia Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức tại Nha Trang ngày 10-10-2016. 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22-6-2015, có hiệu lực từ ngày 01-7-2016, quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Với thành phần tham dự Tọa đàm là các luật gia đại diện các hội cấp huyện, các chi hội trực thuộc Tỉnh hội, các chi hội tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đại biểu được nghe ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì cuộc Tọa đàm trình bày một số nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gợi mở một số vấn đề trọng tâm trao đổi tại hội nghị, chủ yếu về hoạt động ban hành văn bản của các cấp chính quyền địa phương là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật những năm qua trên địa bàn tỉnh, các vướng mắc và giải pháp để tổ chức thực hiện Luật trong thời gian tới ... Hội nghị được nghe các tham luận chuyên sâu của Chi hội luật gia Sở Tư pháp, Chi hội luật gia Trường Chính trị tỉnh, Hội Luật gia thị xã Ninh Hòa và nhiều ý kiến trao đổi của đại biểu dự họp. Quang cảnh buổi tọa đàm

Những bất cập, hạn chế trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới tác động của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 đã được nhiều đại biểu nhìn nhận. Trong đó nổi lên là chất lượng khá nhiều văn bản pháp luật còn hạn chế, tính khả thi, hiệu lực thi hành của văn bản chưa cao, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để, việc tuân thủ trình tự, thủ tục nhất là với khâu thẩm định còn lỏng lẻo ... Mặt khác, sự tồn tại song song hai luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với một số quy định “vênh” nhau như khái niệm văn bản quy phạm pháp luật, hình thức văn bản, quy trình xây dựng, hiệu lực văn bản … đã gây khó khăn trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Với mong muốn có được một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước và địa phương, kết quả của Tọa đàm rút ra, được định hướng và kiến nghị:- Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn bản, thấy rõ làm công tác văn bản không phải là công việc đơn giản, đòi hỏi về công tác tổ chức phải được chú trọng, con người làm công tác văn bản phải có năng lực, chuyên sâu, tâm huyết, nhiệt tình. 
- Trong khâu xây dựng văn bản cần quan tâm đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo, ghi nhận được đầy đủ các ý kiến đóng góp, phân tích, chọn lọc, lý giải một cách nghiêm túc. Cần khắc phục tình trạng nhiều ý kiến góp ý nhưng không được ghi nhận, không được giải trình dẫn đến hệ lụy là góp ý chung chung, thậm chí là nhất trí cho qua. 
- Công tác thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được tăng cường hơn, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy pham pháp luật là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phải đảm bảo thẩm định của Sở Tư pháp theo Luật quy định. Thẩm định của Sở Tư pháp phải là thẩm định cuối cùng, không lấy ý kiến phát biểu tại hội nghị góp ý dự thảo thay cho thẩm định, kết thúc một bản thẩm định phải có nội dung để khẳng định quan điểm của Sở Tư pháp là dự thảo đủ điều kiện để trình ký ban hành. Chấm dứt tình trạng văn bản quy phạm pháp luật ban hành để “lọt sổ” không qua thẩm định của Sở Tư pháp. 
- Tư tưởng xây dựng luật phải xuất phát từ Nhân dân, phải lấy Nhân dân làm đối tượng phục vụ, không phải đơn thuần là đối tượng quản lý. 
Tại buổi Tọa đàm, một số ý kiến đại biểu cũng đã đề nghị xem thêm một số vấn đề như: làm rõ thêm khái niệm thủ tục hành chính để loại bỏ nó trong văn bản quy phạm pháp luật; việc đánh giá tác động của văn bản quy định chi tiết; thủ tục “ký nháy” trong các văn bản ban hành; phạm vi phát hành công báo; việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một điều khoản của luật được ghi nhận tại cuối một văn bản luật khác …
Lam Hùng
[Đăng ngày: 12/10/2016]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 110

Số lượt truy cập: 663505

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu