Hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; ngày 14/4/2016 Sở Tư pháp Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 445/STP-PBGDPL về việc thực hiện Chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tại Khánh Hòa năm 2016.Hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ tại UBND xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

Trong năm 2016, Sở Tư pháp và 04 xã, cụ thể là: xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm; xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh; xã Diên Điền, huyện Diên Khánh; xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn đã bàn và thông qua Bản thỏa thuận phối hợp thực hiện các nội dung nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo đó Sở Tư pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vụ, như: công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Mặt khác, Sở Tư pháp cũng hỗ trợ tài liệu, văn bản và tập huấn kỹ năng về phổ biến, giáo dục pháp luật cho địa phương. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (thuộc Sở Tư pháp) đã thực hiện việc triển khai trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã có ký thỏa thuận phối hợp và lắp đặt các bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn thuộc 04 xã nói trên. 


Xã Diên Diền, huyện Diên Khánh và Xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016.

Được biết trong năm 2016 vừa qua, với sự nỗ lực hết mình xã Cam Hải Đông huyện Cam Lâm và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2016 là 28/94 xã.
Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn cho 02 xã là Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh và Sơn Bình, huyện Khánh Sơn; đồng thời phối hợp với phòng Tư pháp cấp huyện lựa chọn 02 xã khác để đưa vào kế hoạch hỗ trợ thực hiện hoạt động chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới của năm 2017./.

Lương Thanh Huyền.[Đăng ngày: 16/03/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 151

Số lượt truy cập: 663546

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu