2. Phụ lục 1: Nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở Tư pháp
6. Phụ lục 5: Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở Tư pháp.

7. Phụ lục 6: Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại Sở Tư pháp và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

8. Phụ lục 7: Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, gửi hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

9. Phụ lục 8: Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính và nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp

10. Phụ lục 9: Đăng ký và gửi hồ sơ yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở Tư pháp

11. Thông báo hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến

13. Tờ khai mẫu 04/2013/TT-LLTP

14. Danh sách các bưu cục Viettelpost Khánh Hòa[Đăng ngày: 08/03/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 663499

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu