Sáng ngày 17/3/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 150 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; lãnh đạo Tòa án, Viện Kiểm sát, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; lãnh đạo của các huyện, thị, thành phố; các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật của tỉnh; chuyên viên pháp chế của các sở, ngành, doanh nghiệp và Giám định viên tư pháp các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh. 


Quang cảnh hội nghị giới thiệu văn bản luật

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản 2016; Luật Căn cước công dân 2014. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù đây là 02 Luật ngắn, nội dung ít nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy tính dân chủ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, vai trò điều tiết, quản lý Nhà nước trong vận hành nền kinh tế thị trường giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Như Hà, Trưởng ban Quân Huấn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu về Thông tư 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2016 và thay thế Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển.


Đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu văn bản luật

Hội nghị giúp cán bộ, công chức nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới để vận dụng vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

Lương Thanh Huyền.

[Đăng ngày: 18/03/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 139

Số lượt truy cập: 663534

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu