Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần.


Ảnh minh họa.

Vừa qua, Bộ Tư pháp có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần.
Công văn của Bộ Tư pháp nêu rõ, theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là "... đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...". Tuy nhiên, theo quy định của Luật công chứng thì "Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp...". Như vậy, Phòng công chứng không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.
Theo quy định của Luật công chứng thì Văn phòng công chứng được tổ chức theo mô hình công ty hợp danh, không quy định theo hình thức công ty cổ phần. Luật công chứng cũng quy định chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, theo đó trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng có quy định về mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và trình tự, thủ tục chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-5-2015.
Như vậy, theo quy định của Luật công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì công chứng là hoạt động dịch vụ công, không phải là hoạt động kinh doanh, pháp luật cũng đã quy định Phòng công chứng thuộc đơn vị chuyển đổi thành Văn phòng công chứng theo mô hình công ty hợp danh, không quy định chuyển đổi Phòng công chứng thành công ty cổ phần. Do vậy, việc đưa Phòng công chứng vào trong danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần là không phù hợp với quy định của Luật công chứng.
Từ những lý do trên, Bộ Tư pháp đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đưa Phòng công chứng vào đối tượng chuyển thành công ty cổ phần khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà để Phòng công chứng thực hiện chuyển đổi thành Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng.
Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý với đề nghị trên của Bộ Tư pháp.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo chinhphu.vn

[Đăng ngày: 06/03/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 140

Số lượt truy cập: 663535

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu