Trong 9 tháng đầu năm 2016, bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Tư pháp, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác xây dựng đảng năm 2016 và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đó là khẳng định của Đảng bộ Sở Tư pháp tại Hội nghị Đảng viên khi đánh giá tình hình và kết quả công tác Đảng 09 tháng đầu năm 2016.


Quang cảnh Hội nghị

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở tập trung quán triệt, triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2016 – 2021; kiện toàn tổ chức các chi bộ trực thuộc đảm bảo phù hợp với đặc thù công tác của các đơn vị, nâng tổng số chi bộ trực thuộc hiện nay tại Đảng bộ Sở Tư pháp là 07 chi bộ trực thuộc với 35 đảng viên. Công tác phát triển đảng luôn được Đảng uỷ Sở quan tâm, kết nạp 03 Đảng viên mới, trong đó có 03 đồng chí là Đoàn viên TNCS HCM; công nhận đảng viên chính thức đối với 01 đồng chí, làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho 04 đồng chí. Về công tác chính trị tư tưởng, với sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn kịp thời của Đảng ủy cùng với sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu liên tục của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhìn chung, tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở ổn định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, công chức, xem việc “Học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công việc thường xuyên hàng ngày trong công tác. Đặc biệt, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực còn vướng mắc, bất cập, tạo nên sự chuyển biến mới, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và của Ngành Tư pháp như công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp,…


Đ/c Lê Văn Hạ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu

Kết thúc Hội nghị, Đ/c Lê Văn Hạ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đội ngũ đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định rõ nét vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh và phát triển vững chắc./.

T.A

[Đăng ngày: 31/10/2016]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 124

Số lượt truy cập: 663519

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu