Ngày 08/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND “Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”. Quyết định đã công bố 249 TTHC thuộc 12 lĩnh vực được cắt giảm thời gian giải quyết, gồm: Tài nguyên và Môi trường 44 TTHC; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 35 TTHC; Thông tin và Truyền thông 20 TTHC; Văn hóa và Thể thao 44 TTHC; Du lịch 04 TTHC; Khoa học và Công nghệ 11 TTHC; Tài chính 01 TTHC; Công thương 39 TTHC; Nội vụ 29 TTHC; Giáo dục và Đào tạo 10 TTHC; Tư pháp 10 TTHC và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong 02 TTHC. Giao dịch tại bộ phận 01 cửa.

Trong danh mục thì có 01 TTHC giảm 60 ngày; 02 TTHC giảm 30 ngày; 02 TTHC giảm 25 ngày; 04 TTHC giảm từ 22 đến 23 ngày; 02 TTHC giảm 20 ngày; 08 TTHC giảm 15 ngày; 30 TTHC giảm 10 ngày; 13 TTHC giảm 6 đến 8 ngày; 44 TTHC giảm 05 ngày; số TTHC còn lại giảm từ 01 đến 03 ngày so với thời gian văn bản quy phạm pháp luật quy định.
Thời gian cắt giảm được cập nhật lên quy trình phần mềm một cửa của các cơ quan giải quyết TTHC để công khai tại phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, tổ chức khi thực hiện TTHC và Sở Tư pháp Khánh Hòa có trách nhiệm theo dõi và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 

Hồng Thanh[Đăng ngày: 15/03/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 154

Số lượt truy cập: 663549

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu