[Đăng ngày 11/12/2018]
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực từ ngày 10/4/2015 (sau đây gọi là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP). 
[Đăng ngày 25/11/2018]

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm 9 chương, 67 điều với nhiều điểm mới, đã khắc phục được nhiều tồn tại, hạn chế của Luật Tố cáo năm 2011 trước đây, trong đó có điểm mới là rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo. 
[Đăng ngày 24/10/2018]

Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại tại Tòa án nhân dân tiến hành họp phiên thứ nhất nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và thành lập các Đoàn công tác phụ trách các Tòa án thực hiện thí điểm về hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 16/09/2018]
Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) và quản lý chất lượng vụ việc TGPL. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018 và thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008; Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013
[Đăng ngày 14/08/2018]
Nhằm triển khai các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
[Đăng ngày 21/06/2018]

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
[Đăng ngày 21/04/2018]

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018(Thông báo số 04/TB-HĐPH ngày 12/02/2018)
[Đăng ngày 28/02/2018]
Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 15

Số lượt truy cập: 896930