[Đăng ngày 26/03/2015]
Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1.

Thực hiện yêu cầu của Sở Tư Pháp Khánh Hòa tại công văn số 249/TB-STP ngày 03/02/2015 , Phòng công chứng số 1 cung cấp thông tin về chức năng và nhiệm vụ của đơn vị như sau:

1. Quá trình thành lập - Bộ máy tổ chức:
Phòng Công chứng số 1 được thành lập theo quyết định số 1230/UB ngày 28/9/1990 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, lúc đầu Phòng có tên là Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Khánh Hoà thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Đến năm 2001 được đổi tên thành Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hoà thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà theo Quyết định số 1099/QĐ-UB ngày 30/3/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
Cơ cấu tổ chức gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Công Chứng viên, Kế toán, chuyên viên, văn thư, thủ quỹ và các nhân viên khác.
Lãnh đạo Phòng: Bà Lê Lệ Hoa - Q. Trưởng phòng

2. Chức năng:
Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, Phòng có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc của đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phòng công chứng số 1 có chức năng cung cấp các dịch vụ công chứng theo quy định của Luật công chứng và các luật khác hiện hành.

3. Nhiệm vụ:
Chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch):
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê, góp vốn nhà, đất và các loại tài sản khác;
- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy, ô tô, tàu thuyền và các loại tài sản khác;
- Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh nhà đất và động sản;
- Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;
- Di chúc, Văn bản khai nhận, Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và các loại văn bản liên quan đến thừa kế;
Văn bản phân chia tài sản chưng vợ chồng; Văn bản xác nhận tài sản riêng vợ chồng;
- Các loại hợp đồng, giao dịch hợp pháp theo yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
- Chứng nhận bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài;
- Chứng thực bản sao Văn bản, giấy tờ, tài liệu.
- Công chứng Bản dịch văn bản, giấy tờ từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt;
- Công chứng hợp đồng giao dịch hợp pháp mà cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.
1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 860591