[Đăng ngày 23/04/2015]
I. Chức năng nhiệm vụ của  phòng Xây dựng văn bản: 1. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 860615