[Đăng ngày 08/09/2015]
Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế 1 cửa liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn Khánh Hòa.
[Đăng ngày 15/08/2015]

Ngày 14/8/2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
[Đăng ngày 17/05/2015]
Nhằm thực hiện công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013
[Đăng ngày 12/05/2015]
Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại tỉnh Khánh Hòa  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).
[Đăng ngày 25/04/2015]
Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.
[Đăng ngày 12/04/2015]
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng như tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính,
[Đăng ngày 16/03/2015]
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 06/03/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 55

Số lượt truy cập: 860578