[Đăng ngày 19/01/2018]
Ngày 02/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và thông báo số 06/TB-STP về việc đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long, theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản
[Đăng ngày 24/05/2017]

Đây là chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) và thể hiện Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. 
[Đăng ngày 18/05/2015]
Sau khi xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Đại Thành Công , UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đại Thành Công.
[Đăng ngày 23/04/2015]

I. Chức năng: Theo quy định Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 782903