[Đăng ngày 19/01/2018]
Ngày 02/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và thông báo số 06/TB-STP về việc đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long, theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản
[Đăng ngày 24/05/2017]

Đây là chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) và thể hiện Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. 
12

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 38

Số lượt truy cập: 860644