[Đăng ngày 22/01/2017]
Sau khi xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Đại Thành Công , UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đại Thành Công.
[Đăng ngày 18/05/2015]

I. Chức năng: Theo quy định Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Đăng ngày 23/04/2015]
1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 10

Số lượt truy cập: 605777

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu