[Đăng ngày 15/06/2016]

Trong 2 ngày 13 và 14/6/2016, tại TP.Nha Trang, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội nghị tham vấn dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có gần 80 đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) các tỉnh từ thừa Thiên – Huế đến Cà Mau. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì.
[Đăng ngày 24/11/2015]

Triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014, ngày 12/11/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh.
[Đăng ngày 01/11/2015]

Trong những năm qua nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hệ thống đường giao thông nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa ngày càng tốt hơn, tuy nhiên ý thức tự chấp hành Luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn thấp dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vẫn còn cao.
[Đăng ngày 10/02/2015]

Thực hiện Công văn số 249/TB-STP ngày 03/02/2015 của Sở Tư pháp Khánh Hòa về Kết luận cuộc họp giao ban Lãnh đạo Sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm như sau:

1. Chức năng của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp ký, giúp họ có ý thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

+ Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 34 Nghị định này;

+ Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác quy định tại các Điều 35, 36, 37, 40 và Điều 41 Nghị định này; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác;

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh;

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

- Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 41 Nghị định này.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Địa chỉ của Trung Tâm và các Chi nhánh.

Địa chỉ Trung tâm: số 13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

Điện thoại: 058.6266.777; 3560.386; 058.3560.311.

Fax: 058.3819.287.

Email: hanhchinhtonghop.tgplkh@gmail.com

Địa chỉ Chi nhánh số 1: số 180 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Điện thoại: 058.3634.818

Địa chỉ Chi nhánh số 2: Khu liên cơ số 2, số 2 đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh.

Điện thoại: 058.3862629.

Địa chỉ Chi nhánh số 3: số 48 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh.

Điện thoại: 058.6269.007

Địa chỉ Chi nhánh số 4: Khu liên cơ hành chính huyện Khánh Sơn, đường Đống Đa, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

Điện thoại: 058.6266.006

1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 15

Số lượt truy cập: 860538