[Đăng ngày 29/03/2017]

Ngày 24/03/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 06 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. 
[Đăng ngày 27/11/2015]

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất khu dân cư các xã
[Đăng ngày 08/10/2015]
Ngày 1/9/2015 vừa qua, Nghị định 62/2015 của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Vì vậy, mặc dù chưa có thông tư hướng dẫn nhưng những vấn đề phát sinh từ khi Nghị định có hiệu lực vẫn phải được thực hiện.
[Đăng ngày 22/09/2015]
Ngày 04/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 05 về lĩnh vực bán đấu giá tài sản. Sau 05 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, hoạt động bán đấu giá tài sản trong cả nước đã có bước phát triển đáng kể.
[Đăng ngày 08/07/2015]

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Ninh Hòa về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư các xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa. 
[Đăng ngày 18/06/2015]
Ngày 11/6/2015, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản đã tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 16 Tân Hải - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 26/05/2015]
Ngày 4/04/2015, liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
[Đăng ngày 22/05/2015]
Ngày 14/5/2015, Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản đã tổ chức 03 cuộc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước
[Đăng ngày 17/04/2015]
Giải đáp các vướng mắc mà một số Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phản ánh, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4967/BTP-TCTHADS ngày 03/12/2014 về việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự
[Đăng ngày 13/02/2015]
Ngày 10/02/2015 Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản đã tổ chức 03 cuộc bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, với tổng giá trị tài sản bán được là 99,8 triệu đồng.
1

 

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 1110966