[Đăng ngày 31/01/2020]

Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chỉnh phủ, Thủ tướng chính phủ, trong việc triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
[Đăng ngày 21/01/2020]

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
[Đăng ngày 16/01/2020]

Nhằm tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
[Đăng ngày 02/01/2020]

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 3982/QĐ-UBND).
[Đăng ngày 18/12/2019]

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
[Đăng ngày 01/12/2019]
Nghị định số 75/2019/NĐ-CP, ngày 26/09/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 01/12/2019, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng.
[Đăng ngày 17/11/2019]

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật An ninh mạng.
[Đăng ngày 13/11/2019]

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 28-10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
[Đăng ngày 01/11/2019]
Chính thức mở đường cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Ngày 01/11/2019 đánh dấu sự kiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực.
[Đăng ngày 30/10/2019]

Nhằm tăng cường công tác quản lý và hạn chế những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng. Ngày 03-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 1110934