[Đăng ngày 30/03/2021]

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, ngày 26-3, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 610/STTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

[Đăng ngày 30/01/2021]

Căn cứ Kế hoạch CCHC của tỉnh đã ban hành; ngày 19/01/2021 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở.

123

 

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 2283533