[Đăng ngày 30/06/2021]

Số hiệu văn bản

Ngày phát hành

Trích yếu

Tải về

 64/BC-STP 16/06/2021

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

 
    Phụ lục 1

    Phụ lục 2

 509/KH-STP 27/04/2021 

 Kế hoạch Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

 
60/QĐ-STP   30/03/3021 Quyết định Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa  
 23/BC-STP 17/3/2021 

Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

   

 Phụ lục 1 và 2

XEM THÊM

 

 
1

 

Đang online: 78

Số lượt truy cập: 2284009