[Đăng ngày 31/03/2020]

Ngày 20-3-2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 43/QĐ-STP ban hành phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão; ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2020 của Sở.

[Đăng ngày 31/01/2020]

Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chỉnh phủ, Thủ tướng chính phủ, trong việc triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
[Đăng ngày 18/01/2020]

Ngày 15/01 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 465/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

[Đăng ngày 16/01/2020]

Nhằm tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
[Đăng ngày 02/01/2020]

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 3982/QĐ-UBND).
[Đăng ngày 09/12/2019]

Sáng ngày 05/12/2019, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công cuộc đấu giá tài sản thanh lý của VNPT Khánh Hòa (đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) là lô cáp đồng với giá bán hơn 1,5 tỷ đồng. 
[Đăng ngày 22/11/2019]

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 15/11/2019]

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật An ninh mạng. 
[Đăng ngày 08/11/2019]

Nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, chiều ngày 08/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật năm cho hơn 50 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. 

 

Đang online: 20

Số lượt truy cập: 1110941