[Đăng ngày 15/01/2021]

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 17/11/2019]

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật An ninh mạng.
[Đăng ngày 13/11/2019]

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 28-10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
123

 

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 2283514