[Đăng ngày 17/11/2019]

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật An ninh mạng.
[Đăng ngày 13/11/2019]

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 28-10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
[Đăng ngày 01/10/2019]

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. 
[Đăng ngày 26/09/2019]

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9153/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. 
[Đăng ngày 11/09/2019]

Nhằm đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
[Đăng ngày 25/07/2019]

Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 7166/UBND-NC, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2019.
[Đăng ngày 04/07/2019]

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản số 5568/UBND-NC ngày 11/6/2019 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
[Đăng ngày 10/06/2019]
Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có nhiều quy định mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã.
[Đăng ngày 19/04/2019]
Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 08/5/2011.
12

 

Đang online: 20

Số lượt truy cập: 1110950