[Đăng ngày 16/10/2019]

Số hiệu

văn bản

Ngày phát hành

Trích yếu

Tải về

 122/QĐ-STP  15/10/2019

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp Khánh Hòa

 
164/QĐ-STP  10/12/2018

Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp Khánh Hòa

 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 

Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

 
104/2016/QH13   06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin


1

 

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 2283522