[Đăng ngày 29/01/2021]

Số hiệu văn bản

Ngày phát hành

Trích yếu

Tải về

23/QĐ-STP  28/01/2021 Quyết định Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp năm 2021.

 

130/KH-STP 27/01/2021  Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố của Sở Tư pháp
 


 

Đang online: 77

Số lượt truy cập: 2283931