[Đăng ngày 30/07/2016]
DANH SÁCH HỒ SƠ MỘT CỬA 
TỪ NGÀY 05/09/2016 ĐẾN NGÀY 05/09/2016

1. Danh sách hồ sơ tiếp nhận trong ngày: 


2. Danh sách hồ sơ đang chờ bổ sung:

STT

Số biên nhận

Tên hồ sơ

Ngày nộp

Ngày hẹn trả

Ngày xử lý

Ngày trả

Kết quả

1

0

0

0

0

0

0

0


3. Danh sách hồ sơ đã giải quyết, chờ kết quả xử lý

STT

Số biên nhận

Tên hồ sơ

Ngày nộp

Ngày hẹn trả

Ngày xử lý

Ngày trả

Kết quả

1

0

0

0

0

0

0

0

1

 

Đang online: 78

Số lượt truy cập: 2283977