Số hiệu văn bản

Ngày phát hành

Trích yếu

Tải về

 105/QĐ-STP 30/7/2021   Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
103/QĐ-STP  26/7/2021  Quyết định Về việc ban hành Kịch bản ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại Sở Tư pháp Khánh Hòa  
  97/QĐ-STP   07/7/2021

Quyết định v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty Luật TNHH T&D

 
86/QĐ-STP   04/6/2021

Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Nguyễn Thị Diên

 
84/QĐ-STP   31/5/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

 
 83/QĐ-STP  28/5/2021

Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Nguyễn Thị Kiều

 
66/QĐ-STP  16/04/2021  Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa  
65/QĐ-STP   15/04/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với ngành Tư pháp tỉnh Khánh Hòa năm 2021
62/QĐ-STP 02/04/2021 Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Trình Thị Minh Hiền và Tôn Minh Nhựt
61/QĐ-STP 02/04/2021 Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Nguyễn Mậu Thanh

[Đăng ngày: 31/07/2021]]

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thế nào để đảm bảo cho cử tri tiếp cận với ứng cử viên và điều kiện lựa chọn được người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

[Đăng ngày: 26/04/2021]]

 

Đang online: 79

Số lượt truy cập: 2284035